Aston občas přednáší o tom či o onom. Napřednášel toho spoustu, tady je zlomek toho, co za ta léta posluchači vyslechli. Někteří včas odešli, vy to můžete také udělat, ještě je čas.

 


Osobní stránka
Ondřeje Neffa

mail:
ondrej zavináč neff.cz

Epochální objev Maurice de Boulignarda

V první části mé přednášky (viz zde) jsem stručně probral hlavní zásady této starobylé nauky a zmínil jsem se také o jejich kořenech. Vznik alchymie je stále záhadný. I ty nejstarší prameny se odvolávají na ještě starší zdroje a ty jsou nedostupné. Nicméně je možno si poliožit otázku: nezůstaly přece jen stopy v mladších textech po těch nejstarších původcích toho všeho: Egypťané se zmiňují o Hórově družině; kdo to byl ti lidé z Hórovy družiny, pokud to byli lidé? Egypťané jim přisuzovali božské atruibuty a zvířecí vzezření. Byla to je pouhá nadsázka, fantazie? Takové otázky si položil proslulý belgický polyhistor Maurice de Boulignard - a výsledky jeho bádání jsou ohromující.

Zde na projekčním plátně se vystřídaly obrazy z alchymistických spisů. Nevím přesně, kolik jsem jich uspěl promítnout do této chvíle, ale na disku mého počítače jich je tři sta čtyřicet osm. Nikdo asi nebude pochybovat, že všechny do jednoho mají význam symbolický. Ale až Maurice de Boulignarda napadlo je zkoumat z jiného hlediska, asi tak, jako by zámečník prozkoumáním zámku dospěl k představě o tvaru klíče. Co když to není jen symbolické zobrazení nějakého procesu, jak se všichni až dosud domnívali, co když je to přesná mapa? Vezměme si ku pomoci v podstatě libovolně vybraný obrázek, třeba tento:

O jeho symbolismu není pohyb, vidíme zde učence stékající pohoří neznáma, s cílem velkého díla v nedohlednu. Takových obrazů prozkoumal Maurice de Boulignard stovky. Pak ho napadlo identifikovat významná místa na obraze s uzlovými body, tedy, stanovil významově nejdůležitější body obrazu a označil je značkou. Asi takto:

Máme zde množinu uzlových bodů, obrazové sdělení jsme transformovali v jakousi topografii tajemství. Bystrý Boulignard si ale povšiml toho, co by mohl méně pozorný zrak opominout – totiž nápadné podobnosti s noční oblohou:

Pokusme se jít metodou průsvitky a překryjme tajemnou topografii se záznamem stálic na naší obloze! Výsledek bude asi takový:

Chápu vaše rozpaky –jakási podobnost zde je, ovšem existují zde posuny. Rozmístění hvězd na obloze neodpovídá přesně rozmístění uzlových bodů na topografické síti alchymistického obrazu. Duch méně úporný než jakým je nadán Maurice de Boulignard by se vzdal. Ale Boulignard udělal geniální tah. Prostě přesunul hvězdy na uzlové body, přičemž zaznamenal přesné koordináty jednotlivých posunů. Lze to vyjádřit asi takto:

Toto je grafické znázornění oněch posunů, a zde dole jsou některé s Boulignardových výpočtů.

Vraťme se ale k výchozímu topografickému vyobrazení. Víme, že mystérium obrazu převedl Boulignard to topografické sítě. Každý z uzlových bodů nyní nese záznam koordinátů stelárního posunu, je tedy zatížen jakýmsi koeficientem odchylky.
Když dospěl k tomuto poznání, byl Boulignard fakticky u cíle. Podrobil teď topografickou síť reverznímu procesu. Aplikoval na uzlové body tytéž výpočty, tytéž koordináty, ovšem v opačném gardu a nyní už neposouval hvězdy, nýbrž uzlové body . Výsledek byl, jak vidíte, ohromující:

Na první pohled je na obraze snad ještě větší chaos než původně. Ten ale se změní ve vyšší řád, když abstrahujeme body od obrazu, vyjmeme je a osamostatníme je, asi takto:

Teď si asi dovedete představit, jaké mrazení pociťoval geniální Marurice de Boulignard, když spatřil tu úžasnou symetrii, ten neúprosný řad, z něhož se snadno dá vyčíst pravda o původu civilizovaného lidstva, tu pravdu, kterou v sobě nese jako ultimativní šifru právě alchymie, nejstarší nauka všech dob.

K zobrazení výsledku je nutno kliknouti sem.

Taková je pravda, vážení přátelé. Nyní váme, že to nebyl žádný Fulcanelli, kdo byl nejvyšším zasvěcencem Díla, kdo byl držitelem a strážcem Tajemství Hórovy družiny. On byl pověřen úkolem nad jiné těžkým, připravit lidstvo na Jejich návrat. Udělal to citlivě a elegantně - implantoval sympatii do dětských duší s vědomím, že sympatie je dědičná a přenosná a že ta příští, možná přespříští generace bude připravena pohlédnout do Jejich tváří bez bázně. Naopak, přivítá je s radostí a vůbec jí nebude proti mysli vzít na vědomí, že přichází Nový řád, vedený Vyšší inteligencí. A možná i tato přednáška je součástí oné přípravy. Zatím jste jenom tušili a nyní, přátelé, nyní víte.